Laatjekennen
De Dordtse boekhandel De Bengel kent veel fans die vaak in de winkel komen neuzen. Voor sommige boeken wil de boekhandel wat extra online aandacht genereren.